Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Ångerrättsinformation

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar dra tillbaka detta kontrakt utan att ge någon anledning.

Ångerrättstiden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är operatör, exempelvis har tagit emot den sista delleveransen eller den sista varudelen.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss genom en tydlig förklaring (såsom ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla avtalet.

För att uppsägningsperioden ska gälla räcker det att du skickar ett meddelande som hänvisar till ångerrätten före ångerrättstidens utgå

Konsekvenser av avbokningen

När du återkallar avtalet kommer vi omgående betala tillbaka alla dina inbetalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveransavgifter (förutom de extrakostnader som uppstår genom att välja en annan leveransmetod än den mest gynnsamma standardleveransen som vi erbjuder) och senast inom fjorton dagar från det datum då meddelandet om uppsägning av detta kontrakt har mottagits av oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Inte i något fall ska du betala någon avgift för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi fått tillbaka varorna. Du måste omedelbart och under alla omständigheter returnera varorna, och inte senare än fjorton dagar från den dag då du har informerat oss om uppsägning av detta avtal. Tidsfristen är uppfyllt om du skickar varan inom två veckor. Du ansvarar för den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varan.

Returadress

KAFFEE-FREI-HAUS
Retoure-Zentrum Gewerbepark, Gebäude 13
Erich-Rittinghaus-Straße 2
89250 Senden
Tyskland