Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Sekretesspolicy

Vi är angelägna om och det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter mot insamling, bearbetning och användning under ditt besök på vår webbplats. Dina uppgifter skyddas i enlighet med gällande lagar. Nedan finns information om vilka uppgifter som registreras under ditt besök på vår webbplats och hur de används:

  1. Insamling och behandling av uppgifter
    Varje åtkomst av vår webbplats och varje hämtning av en fil lagras på webbplatsen och loggas. Lagringen är ämnad för interna system och statistiska ändamål. Följande loggas: namnet på nedladdad fil, datum och tid för hämtkommandot, mängd överförd data, meddelande om lyckad hämtning, webbläsare och domän för begäran. Dessutom loggas IP-adresserna på de anropande datorerna. Ytterligare personuppgifter samlas endast in om du frivilligt lämnar denna information som en del av en förfrågan eller registrering.
  2. Användning och vidarebefordran av personuppgifter
    Om du har tillhandahållit oss personlig information, använder vi bara den för att besvara dina frågor, för att bearbeta avslutande avtal med dig och för teknisk administration. Din personliga information kommer endast lämnas ut till tredje part eller på annat sätt överföras, om det är nödvändigt för att uppfylla avtalet, för redovisningsändamål om det efterfrågas eller om du tidigare har samtyckt. Du har rätt att återkalla ditt samtycke med framtida verkan när som helst. Radering av lagrade personuppgifter sker, om du återkallar ditt samtycke till lagring, om din kännedom för att uppfylla det avsedda ändamålet av lagringen inte längre är nödvändig, eller om lagring av andra rättsliga skäl skall avvisas.
  3. Rätt att erhålla uppgifter
    Efter en skriftlig begäran informerar vi gärna dig om informationen som lagras om din person. Säkerhetsinformation: vi bemödar oss att använda alla tekniska och organisatoriska möjligheter för att lagra dina personuppgifter så att de inte är tillgängliga för tredje part. Vid kommunikation via e-post kan inte fullständig datasäkerhet garanteras, så vi rekommenderar att du skickar konfidentiell information med vanlig post.