Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Bearbetning av kaffe efter skörden

Den industriella arbetsgången för behandling av kaffebönerna måste sättas igång omedelbart efter skörden, annars jäser fruktköttet och produkten förstörs. En behandling kan utföras antingen efter den torra eller den våta metoden.

Separera fruktkött från kaffebärets kärna:

Separering efter den torra metoden

Med behandling efter den torra metoden får man det som på fackspråk kallas, "naturligt" kaffe. De skördade kaffebären torkas i solen under cirka fyra veckor på runt 50 m² av varje plantagehektar. För jämn torkning måste de vändas regelbundet . De torra fröna skalas med maskin genom att låta dem passera genom kalibrerade rullar på två olika avstånd, så att bönorna faller ut. Separering av bönorna från skalen sker därefter genom att sila dem.

Separering genom den våta metoden

Med den våta metoden får man ett kaffe, som i vanligt tal kallas "tvättat". Bären förtvättas grovt och får ligga i vatten i 36 timmar. De mogna bären faller till botten av karet (nedsänkning) och omogna eller övermogna kaffebär förblir flytande på ytan. För att separera fruktköttet från kärnan pressas antingen de mogna kaffebären genom en sil eller finfördelas genom valsning.

Det återstående slemskiktet på kärnan avlägsnas genom jäsning. I anslutning till detta spolas jäsningsrester bort med mycket färskvatten.

Den våta metoden med jäsning av kaffet kan inte tillämpas, på grund av den höga konsumtionen av vatten och höga krav på hållbarhetsaspekten, även om den metoden producerar bättre kvalitet på råkaffet. Fast vid det här laget är maskiner är på gång att ersätta jäsningen.

Polering

Vid poleringen avlägsnas silverhinnan på kaffebönan. Detta ser inte bara osnyggt ut på bönan, det kan också påverka smaken vid rostningen. Inte alla råkaffeproducenter polerar sina kaffebönor.

Skräpkontroll

Efter bearbetningen av råkaffet klassificeras det. Eftersom detta sker genom olika metoder såsom filtrering eller okulärbesiktning, letar man automatiskt också efter främmande föremål. Så, små grenar, stenar, skalrester eller andra främmande föremål tas bort. Att det trots detta, kan slinka igenom något i slutbesiktningen av naturprodukten kaffe, visar det faktum att nästan alla kvarnar i en helautomatisk maskin någon gång har upptäckt en sten.