Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Dekoffeinering av kaffe

Kaffe innehåller naturligt ca 1,5 % koffein. Dess stimulerande effekt uppskattas av människor runt om i världen. De personer som har insomningstörningar eller helt enkelt inte tål koffein uppskattar kaffe utan koffein. Med koffeinfritt kaffe menar man när det innehåller mindre än 0,1 % koffein per kilogram torrsubstans. För att producera detta genomgår råkaffet tre bearbetningssteg:

1. Ånga

Genom att förbehandla med ånga öppnas cellstrukturerna och lagrat, kristallint koffein kan lättare lösas upp.

2. Extrahera

Med användning av ett extraktionsmedel, såsom etylacetat, diklormetan eller koldioxid med vattenhaltigt kaffe, extraheras koffeinet och binds. Man försöker då att extrahera så få aromer som möjligt. När extraktionsmedlet är mättat, ersätts det med nytt ända tills bara ytterst lite, till inget koffein alls kan dras ur mer.

3. Torka

Eftersom kaffet blivit fuktigt genom ångan och extraktion torkas det innan vidare förädling.