Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Rostning

Vid rostningen cirkuleras de råa, fortfarande vita kaffebönorna i speciella behållare på en temperatur av 200-220°C, till dess att bönorna har utvecklat en mörkbrun färg. I genomsnitt tar det cirka 20 minuter. Under rostningsprocessen, blir den totala viktminskningen runt 18-22 %, vilket främst beror på vattenförlust, på förbränning av sockerämnen, till en del på minskning av tannin och till en liten del på fettet som ska föras tillbaka.

En extremt viktig faktor i rostningen är att bönan rostas lika mycket både inuti och utanpå. Denna process gör att bönans volym minskar ned till 60 % så den verkliga vikten blir väsentligt lägre. Den eteriska olja som finns i bönkärnan stiger nästan uteslutande till ytan. Denna olja ger kaffet slutligen dess smak. Emellertid kan smakökningen i rostningsprocessen inte hålla på för länge, för risken blir då att smaken i stället minskar, när flera av oljans essenser avdunstar.

Råkaffets kemiska sammansättning

Vatten 12,0%
Kväve 12,0%
Fett 12,0%
Socker och dextrin 10,0%
Andra ämnen utan kväve 18,0%
Garvsyra 6,7%
Koffein 1,2%
Eterisk olja 0,1%

Avkylning efter rostningen

Efter rostningen, kyls kaffet omedelbart för att undvika att den uppnådda optimala rostningsgraden ändras genom självförbränning. För detta används följande kylmetoder:

  1. Kylning i den omgivande luften
  2. Kylning med kall cirkulationsluft
  3. Kylning med vatten. Det just uttagna kaffet från maskinen kyls med en vattendusch. Denna typ av behandling medför att kaffebönorna att ökar i vikt igen.

Naturligtvis är detaljer om varje rostning en väl bevarad företagshemlighet på varje rosteri. Vilka det enbart i Europa finns över 1 500.

Stora rosterier sorterar sina bönor maskinellt i färgskala efter rostning, vilket betyder att de separerar de mörkrostade bönorna från de mindre mörkt rostade. När bönorna faller fritt tas de rostade kaffebönorna snabbt om hand med hjälp av tryckluft som blåser dem till en annan reservoar. På så sätt kan en jämn kvalitet och en jämn rostningsgrad garanteras.