Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Kaffetransport och stora uppköparländer

Den största delen av världens kaffeproduktion skeppas till de viktigaste säljregionerna Nordamerika, Europa och Japan. Det skickas vanligtvis som löst bulkmaterial. Endast kaffesorter av särskilt hög kvalitet transporteras i säckar.

De största uppköparländerna

Placering Land Inköpskvantitet i milj. Andel av världsmarknaden
1. USA 24,0 27%
2. Tyskland 19,0 22%
3. Italien 7,1 8%
4. Japan 6,9 8%
5. Frankrike 6,1 7%
6 Spanien 4,9 6%
7 Belgien 4,2 5%
8 Kanada 3,8 4%
9 Storbritannien 3,8 4%
10 Nederländerna 3,7 4%