Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Brasilianska metoden

Brasilianska metoden (kallas även New York-metoden) är efter den metod SCCA klassificerar olika arter av råkaffe. Den baseras på en mängd av 300 g. Det finns ett visst bestämt antal felpunkter. Baserat på det totala antalet felpunkter rangordnas kaffet i ett poängsystem som sträcker sig från -200 (dåligt) till 100 (bra).

Typ av fel (inuti)

Antal Felpunkter
Svarta bönor 1 1
Sura/bönor med dålig lukt 1 1
Skal 3 1
Omogen 5 1
Bruten 5 1
Angrepp 5 1
Deformerad 5 1

Typ av fel (utanpå)

Antal Felpunkter
Upptorkat kaffebär 1 1
Flagor 2 1
Liten sten eller gren (silstorlek 14 eller mindre) 1 1
Mellanstor sten eller gren (silstorlek 15-17) 1 2
Stor sten eller gren (silstorlek 18 eller högre) 1 5
Lite hinna eller skal 5 1
Medel-mycket hinna eller skal 3 1
Mycket hinna eller skal 1 1