Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Ekologiskt kaffe

Ekologiskt kaffe är kaffe från hållbara jordbruk som odlats och kontrollerats enligt bestämmelserna i EG-lagstiftningen för ekologiskt jordbruk. För att få den ekologiska klassificeringen får kaffeplantan:

  • inte förändrats gentekniskt
  • bara behandlats med naturliga växtskyddsmedel
  • ha gödslats utan mineraliskt kvävegödselmedel

I motsats till rättvisemärkt kaffe säger ekologiskt kaffe ingenting om arbetsförhållandena och betalningen till de inblandade i produktionen.