Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Rättvisemärkt kaffe

Ett rättvisemärkt kaffe stödjer små jordbrukare direkt på odlingsområdena. År 2016 fanns 470 000 ton rättvisemärkt kaffe på världsmarknaden. Kaffe som är märkt med Fairtradelogga, garanterar:

  • Minimipriser och självbestämmande för arbetarna
  • Demokratiska strukturer i odlingsområdet
  • En prissumma kopplad till producerad kvantitet av kaffe (20 US-cent/lb), för projektutveckling

Även om certifieringen kräver minimistandard i miljöskydd från småbönderna ska termen ”minimistandard" tas bokstavligen. Ett hållbart odlat kaffe garanterar endast den ekologiska certifieringen.