Rättvisemärkt kaffe

Ett rättvisemärkt kaffe stödjer små jordbrukare direkt på odlingsområdena. År 2016 fanns 470 000 ton rättvisemärkt kaffe på världsmarknaden. Kaffe som är märkt med Fairtradelogga, garanterar:

  • Minimipriser och självbestämmande för arbetarna
  • Demokratiska strukturer i odlingsområdet
  • En prissumma kopplad till producerad kvantitet av kaffe (20 US-cent/lb), för projektutveckling

Även om certifieringen kräver minimistandard i miljöskydd från småbönderna ska termen ”minimistandard" tas bokstavligen. Ett hållbart odlat kaffe garanterar endast den ekologiska certifieringen.